تازه ها > تازه ها - جزئيات اخبار

در موسسه اعتباری توسعه صورت گرفت:

بخشش جرایم تاخیر تادیه مشتریان حقیقی و حقوقی
جرایم پرونده های مطالبات غیرجاری موسسه اعتباری توسعه درصورت تسویه کامل بدهی توسط مدیونین بخشیده می شود.
به گزارش اداره کل حوزه مدیریت و ارتباطات، پیرو سیاست های متخذه توسط مدیریت محترم موسسه توسعه، جهت تسهیل و تسریع در وصول مطالبات غیرجاری و تشویق بدهکاران به تسویه تعهدات خود، مقرر گردید در صورت مراجعه مدیونین و ایفای تعهدات خود، تا تاریخ های ذکر شده در جدول زیر، از بخشش جرایم تاخیر تادیه برخوردار گردند.

تاریخ تسویه

درصد بخشش خسارت تاخیر تادیه دین

تا 30/08/1394

6%

تا 30/10/1394

4%

تا پایان سال جاری

3%

    گروه خبري   :   بانک تاریخ    :   1394/06/30 ساعت:    :   10:15:58
  نظرات کاربران  
 
نظرات کاربران  
 
نظرشما  
 
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران