شعب شهرستان  
 

 
کدشعبه: 201 نام شعبه: اصفهان
تلفن:
-031-36694440
  36694443 
نمابر: 031-36684986
مدیریت شعبه: فرشاد اوستا
آدرس: بلوارسعادت آباد- نبش خیابان ملاصدرا
کدپستی: 8168653381

 
کدشعبه: 202 نام شعبه: ارکیده اصفهان
تلفن:
-031-36694440
36694443
نمابر:
سرپرست شعبه: فرشاد اوستا
آدرس: انتقال به شعبه اصفهان
کدپستی:


 
کدشعبه:  601 نام شعبه: کیش
تلفن: 076-44458531-5
نمابر: 076-44458536
مدیریت شعبه: آرش شکیبامهر
آدرس: میدان امیرکبیر- جنب بازار مروارید- مجتمع بانک ها-پلاک 5
کدپستی: 7941757137

 
کدشعبه:  301 نام شعبه: مشهد
تلفن: 051-37647043-37653929-37627088
نمابر: 051-37634442
سرپرست شعبه: حسن پورسامانی
آدرس: بلوار سجاد - بین چهارراه بهار و بزرگمهر
کدپستی: 9186685455


 
کدشعبه:  401 نام شعبه: تبریز
تلفن: 041-33376163-6
نمابر: 041-33376100
مدیریت شعبه:  شیشه گرها
آدرس: خیابان امام خمینی - بعد از چهارراه شهید بهشتی (منصور سابق)-جنب بیمارستان طالقانی- پلاک 523
کدپستی: 5163773711


 
کدشعبه:  502 نام شعبه: قائم شهر
تلفن: 011-42077336-8
نمابر: 011-42077339
سرپرست شعبه: سمیه صمدی ولیلایی
آدرس: بلوار کارگر(خیابان ساری) - نبش کوچه یاس 39(افشین سابق)
کد پستی: 4763866713


 
کدشعبه:  2501 نام شعبه: گرگان
تلفن:
017-32255207-8،
32254337- 32254335
نمابر: 017-32254336
سرپرست شعبه: رضا عبدی   
آدرس: بلوار پنجم آذر - نبش آذر سوم
کدپستی: 4917619343


 
کدشعبه:  501 نام شعبه: ساری
تلفن:
011-42077336-8
 
نمابر: 011-42077339
مدیریت شعبه: سمیه صمدی ولیلایی
آدرس: مستقر در شعبه قائمشهر
کدپستی: 4814838953


 
کدشعبه:  701 نام شعبه: کرمان
تلفن: 034-32437041-5
نمابر: 034-32437046
سرپرست شعبه: محمدعلی سلمانی چهارفرسخی
آدرس:بلوار جمهوری اسلامی - روبروی تالار گل ها- ساختمان سپیده
کدپستی: 7618637199


 
کدشعبه:  503 نام شعبه: بابل
تلفن:
نمابر:
مدیریت: گرجی نژاد
آدرس: مستقر در شعبه آمل
کدپستی:


 
کدشعبه:  1401 نام شعبه: زنجان
تلفن:
8الی33365456-024
نمابر: 024-33365459
مدیریت شعبه: علیرضا پناهی
آدرس: خیابان امام خمینی یا سبز میدان– نبش ضلع غربی پاساژ تهران – پلاک 75
کدپستی:4518614511


 
کدشعبه:  1701 نام شعبه: قزوین
تلفن: 028-33365132-8
نمابر: 028-33365136
سرپرست شعبه: نرگس فرج شربیانی
آدرس: میدان عدل - نبش خیابان فردوسی-شماره 281
کدپستی: 3413778987


 
کدشعبه:  1201 نام شعبه: اردبیل
تلفن: 045-33254371-7
نمابر: 045-33254378
مدیریت شعبه: تقی جاهدی
آدرس: خیابان امام خمینی(ره) - بین میدان شریعتی و ایستگاه سرعین 38 پلاک 551
کدپستی: 5614614398


 
کدشعبه: 1601 نام شعبه: قم
تلفن:
025-32938012-32938076
  32938006
نمابر: 025-32938082
مدیریت شعبه: آقای عبدی
آدرس:خیابان شهید صدوقی- بعد از فلکه صدوقی - نبش کوچه 21
کدپستی: 3716933413


 
کدشعبه:  504 نام شعبه: آمل
تلفن:  44152361-5 - 011-44251045
نمابر: 011-44251044
مدیریت شعبه: حمید زهدی
آدرس: خیابان هراز- بین آفتاب 25 و27- پلاک67
کدپستی: 4615733154


 
کدشعبه:  1101 نام شعبه: ارومیه
تلفن:
نمابر:
مدیریت شعبه: آقای شیشه گر ها
آدرس: انتقال به شعبه تبریز
کدپستی:


 
کدشعبه:  1901 نام شعبه: همدان
تلفن:
نمابر:
مدیریت شعبه : نرگس فرج شربیانی
آدرس: مستقر در شعبه قزوین
کدپستی:


 
کدشعبه:  2801 نام شعبه: سنندج
تلفن: 087-33291841-8 نمابر: 087-33291846
مدیریت شعبه: ایرج عباس زاده
آدرس: میدان آزادی- ابتدای خیابان فلسطین-ساختمان 407 پزشکان- طبقه همکف
کدپستی: 6616716585


 
کدشعبه:  2601 نام شعبه: شهرکرد
تلفن:
نمابر:
مدیر شعبه: فرشاد اوستا
آدرس: انتقال به شعبه اصفهان
کدپستی:


 
کدشعبه:  1801 نام شعبه: شیراز
تلفن:
071-36280417
36280420 
نمابر: 071-36280418
سرپرست شعبه: هادی شجاعی
آدرس: خیابان قصرالدشت- سه راه عفیف آباد- جنب بانک ملی ایران
کدپستی: 7193673711


 
کدشعبه:  3301 نام شعبه: کرمانشاه
تلفن: 

نمابر:
سرپرست شعبه: نرگس فرج شربیانی
آدرس: مستقر در شعبه قزوین
کدپستی:


 
کدشعبه:  3501 نام شعبه: کرج
تلفن:
026-32212903
-32253830
نمابر: 026-32212923
سرپرست شعبه: محمود فراهانی
آدرس: میدان توحید- بلوار بلال- نبش خیابان 13 آبان
کدپستی: 3134813678


 
کدشعبه:  2101 نام شعبه: اهواز
تلفن:
نمابر:
سرپرست شعبه:هادی شجاعی
آدرس: مستقر در شعبه شیراز
 کدپستی:


 
کدشعبه:  1302 نام شعبه: لاهیجان
تلفن:
نمابر:
سرپرست شعبه: خانم حبیبه رستار
آدرس: مستقر در شعبه رشت
کدپستی:


 
کدشعبه:  1301 نام شعبه: رشت
تلفن:
013-33260928-31
33260934-5  
نمابر: 013-33228460
مدیریت شعبه: خانم حبیبه رستار
آدرس:خیابان تختی - نرسیده به سه راه شریعتی
کدپستی: 4173713334


 
کدشعبه:  2401 نام شعبه: زاهدان
تلفن:
054-33223096
33223108-9 - 33223195
نمابر: 054-33223095
مدیریت شعبه: اله بخش شه بخش
آدرس: بلوار آزادی - جنب سازمان انتقال خون
کدپستی: 9813653396


 
کدشعبه:  901 نام شعبه: بجنورد
تلفن:
نمابر:  
آدرس: مستقر در شعبه مشهد
 


 

کدشعبه:  801 نام شعبه: یزد
تلفن: 035-36271831-7 نمابر: 035-36271838

سرپرست شعبه: مهدی سلیمی حجت آبادی

آدرس:میدان مارکار (میدان ساعت) پلاک 1667
کدپستی: 8913718599



 
کدشعبه:  2701 نام شعبه: یاسوج
تلفن:
074-33235071-6
33232093-33232088
نمابر: 074-33235074
مدیریت شعبه:هادی شجاعی
آدرس: مستقر در شعبه شیراز
کدپستی: 7591774874


 
کدشعبه:  2201 نام شعبه: بندرعباس
تلفن:
نمابر:
سپرست شعبه: محمود برادران جمیلی
آدرس:انتقال به شعبه کیش
کدپستی:


 
کدشعبه:  1501 نام شعبه: اراک
تلفن:
086-32232667-32231697
 32215912
نمابر: 086-32215845
مدیریت شعبه: محمد محمدی
آدرس: میدان شهداء- ضلع غربی
کدپستی: 3813795745


 
کدشعبه:  3401 نام شعبه: سمنان
تلفن:
  33330564 - 023-33330592
 33330731 -  33330741
نمابر:
سرپرست شعبه:آقای مجتبی عبدی
آدرس:انتقال به شعبه قم
کدپستی:
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه