نظر سنجي  
 
لطفاً به تمام سوالات پاسخ مناسب دهید.
    نظرسنجی از مشتریان     
1 - کیفیت و دقت ارائه خدمات منطبق با نیاز مشتری را در موسسه اعتباری توسعه چگونه ارزیابی می نمائید؟

2 - میزان تمایل خود را به حفظ ارتباط با موسسه اعتباری توسعه چگونه ارزیابی می نمائید ؟

3 - سرعت ارائه خدمات به مشتری را چگونه ارزیابی می نمائید؟

4 - تنوع خدمات ارائه شده از سوی موسسه اعتباری توسعه به مشتری را چگونه ارزیابی می نمائید؟

5 - موسسه اعتباری توسعه را از بابت مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع چگونه ارزیابی می نمائید؟


      [آرشيو]       
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه