سرویس پرداخت اقساط تسهیلات  
 
مشتریان مؤسسه اعتباری توسعه، جهت پرداخت کلیه تسهیلات خود در اینترنت بانک می توانند از مسیر ذیل استفاده نمایند:
 
منوی مدیریت تسهیلات/ پرداخت قسط:
انتخاب پرداخت اقساط تسهیلات در صفحه مدیریت تسهیلات:
 

با انتخاب این گزینه صفحه ای به شرح ذیل نمایش داده می شود که در این صفحه با وارد نمودن شماره تسهیلات، شماره سپرده مورد نظر و مبلغ مورد نظر که می تواند شامل کل مبلغ و یا بخشی از مبلغ قسط باشد، می توان نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمود.
 
وارد کردن مشخصات قسط:
 

 
تأیید پرداخت قسط:
 

 
دریافت رسید پرداخت قسط:
 

 
 
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه