صفحه اصلی > معرفی خدمات > معرفی خدمات الکترونیکی > خدمات بدون کارت
خدمات بدون کارت  
 
خدمات بدون کارت مؤسسه اعتباری توسعه:
مؤسسه اعتباری توسعه منطبق با استانداردهای روز دنیا به منظور ارائه سرویس های نوین و آسان الکترونیکی به عنوان یکی از خدمات قابل ارائه به دارندگان حساب، تمهیداتی را فراهم کرد تا مشتریان در محیطی امن و مطمئن به انجام انسداد کارت بانک و اخذ شماره شبای سپرده های بانکی از خودپردازها و بدون ارائه کارت مبادرت ورزند.
بر این اساس در ادامه نحوه انسداد کارت بانک و امکان اخذ شماره شبای سپرده های مشتریان مؤسسه اعتباری توسعه بدون در اختیار داشتن کارت بانک مؤسسه تشریح خواهد شد.
1) انسداد کارت بانک:
درصورت فقدان کارت بانک هر یک از مشتریان مؤسسه اعتباری توسعه، درصورت اطلاع از رمز کاربری کارت و با طی مراحل ذیل می توانند کارت بانک خود را مسدود نمایند:
1-1) مراجعه به یکی از پایانه های خودپرداز مؤسسه اعتباری توسعه
1-2) فشردن کلید تأیید بر روی صفحه کلید خودپرداز (تصویر شماره یک نمایان می گردد)
1-3) انتخاب گزینه مسدود کردن کارت (تصویر شماره 1)

 
1-4) وارد نمودن شماره کارت بانک (تصویر شماره 2) 

 
1-5) وارد نمودن رمز کاربری کارت (تصویر شماره 3)

 
1-6) تأیید مراحل از طریق انتخاب گزینه ثبت و دریافت رسید (تصویر شماره 4)

 
2) اخذ شماره شبای سپرده: 
درصورت نیاز به شماره شبای هر یک از مشتریان دارنده سپرده در مؤسسه اعتباری توسعه با طی مراحل ذیل، شماره شبای سپرده قابل دریافت می باشد:
2-1) مراجعه به یکی از پایانه های خودپرداز مؤسسه اعتباری توسعه
2-2) فشردن کلید تأیید بر روی صفحه کلید خودپرداز (تصویر شماره 5 نمایان می گردد)
2-3) انتخاب گزینه اعلام شبا (تصویر شماره 5)
 

 
2-4) وارد نمودن شماره سپرده مورد نظر (تصویر شماره 6)

 
2-5) انتخاب گزینه ثبت و رؤیت گزینه شبای سپرده (تصویر شماره 7)

 
2-6) انتخاب گزینه رسید چاپی و دریافت رسید، در صورت تمایل (تصویر شماره 8)


عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه