مضاربه  
 
مضاربه:
تعریف: مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین سرمایه (نقدی) را عهده دار می شود با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود آن هر دو طرف شریک باشند.
 
شرایط:
• مؤسسه توسعه در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش های خصوصی نمی باشد.
• مؤسسه توسعه قبل از اقدام به پرداخت و انعقاد قرارداد می بایستی نسبت به بررسی وضعیت متقاضیان از لحاظ (اقتصادی، مالی) و اعتبارسنجی دقیق به منظور کسب اطمینان از برگشت به موقع منابع تخصیصی اقدام نموده سپس مبادرت به پرداخت نماید.
• انجام امور مربوط به عملیات و کار مضاربه تماماً توسط عامل صورت می پذیرد.
 
مدت مضاربه:
مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت می باشد و نباید از یک دوره خرید و فروش تجاوز نماید و حداکثر طی دوره های 3، 6، 9 و 12 ماهه می باشد.
 
کاربرد عقد مضاربه:
مضاربه صرفاً در بخش بازرگانی (خرید – فروش) کاربرد دارد و مؤسسه می تواند به عنوان مالک سرمایه نقدی را برای انجام معامله تجاری در اختیار عامل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوزهای لازم) قرار دهد تا سود حاصله را به نسبت از پیش توافق شده بین هم تقسیم نمایند.
 
هزینه های قابل قبول در امر مضاربه:
• قیمت خرید کالا
• بیمه و حق ثبت سفارش
• هزینه حمل و نقل
• انبارداری
• گمرکی و سود بازرگانی
• بانکی
• بسته بندی
• مالیات بر ارزش افزوده
• دموراژ (هزینه و انتظار نوبت کشتی)
متقاضیان می توانند جهت اطلاع تکمیل و آگاهی بیشتر به شعب مؤسسه مراجعه نمایند.

 
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه