چشم انداز و مأموریت  
 


بیانیه نهایی چشم انداز موسسه اعتباری توسعه
بانکی خواهیم بود با اتکا به سرمایه های انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی سازمان
با مشتریانی ماندگار
با قابلیت افزایش محصولات و خدمات هوشمند و متمایز
با هدف افزایش مستمر ارزش افزوده اقتصادی مورد انتظار سهامداران
با حفظ و توسعه مسئولیت های اجتماعی و انجام فعالیت های قانونمند به منظور ارتقاء صنعت بانکداری

بیانیه مأموریت مؤسسه اعتباری  توسعه
مؤسسه اعتباری توسعه به عنوان نخستین نهاد پولی خصوصی کشور، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای:
ایجاد تحول در صنعت بانکداری.
تأمین منافع گروههای ذینفع (مشتریان، سهامداران، کارکنان)
در چارچوب مقررات ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری تأسیس و در حال فعالیت می باشد.
این مؤسسه با تکیه بر سرمایه های انسانی خود در تمام عرصه های صنعت بانکی حضور فعال داشته و مزیت رقابتی خود را چابکی در ارائه خدمات بانکی در سطوح داخلی و بین المللی می داند.


 
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه