درباره ما  
 
تأسیس مؤسسه اعتباری توسعه را می توان سرآغاز تحولی بزرگ در جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح های خرد و کـلان بخش های مختلف اقتصادی دانست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مؤسسات اعتباری را سومین تحول بزرگ در نظام بانکی کشور پس از ملی شدن بانک ها و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به شمار آورده است.
مؤسسات اعتباری می توانند در توسعه فعالیت های کارآمد اقتصادی و تنوع بخشیدن به این فعالیت ها اهمیت و نقش انکار ناپذیری داشته باشند.
مؤسسه اعتباری توسعه به عنوان نخستین مؤسسه اعتباری پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارائه خدمات مالی اعتباری در عرصه نظام بانکی کشور، در پانزدهم شهریور ماه 1376 آغاز به کارنمود.
از همان زمان، مؤسسه اعتباری توسعه در سایه تلاش و همت مداوم مدیران، مشاوران کارشناسان و کارکنان صدیق خود توانسته است با تلفیق روش های مدیریت و رهبری، سازمانی منسجم، قوی، پویا و قابل انعطاف را به وجود آورد و بـا تکیه بر تجارب ارزنده مجموعه کارکنان و تازه ترین نرم افزارها و سخت افزارهای بانکی و دیگر تجهیزات مورد نیاز، در کنار بانک های بزرگ کشور حضور یافته و در عرصه خدمات بانکی، نوآوری نماید. توجه به خواست مشتری و همراهی با وی و حفظ منافع آن در تمامی مراحل کار از اصول راهبردی مؤسسه بوده و خدمتگزاری به مشتریان را نه تنـها وظیفه، بلکـه هـنر خود می داند.
مؤسسه اعتباری توسعه خدمات خود را در چارچوب آیین نامه های اجرایی قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و در تمامی زمینه های بانکی اقدام به برنامه ریزی و طراحی سیستم نموده است.
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
  عضویت در خبرنامه توسعه :
 
 
نمایش شعب توسعه روی نقشه